Logo Water NatuurlijkHet landelijk bestuur van de waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’ heeft de intentieverklaring Unesco-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)ondertekend. Het streven is dat…

de Waterlinie in juni 2019 de werelderfgoed status krijgt. ‘Water Natuurlijk’ zegt zich nu en in de toekomst naar vermogen in te zetten om de uitzonderlijke universele waarde van het toekomstig werelderfgoed te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen. Ook belooft de partij zich in te zetten om aantasting tegen te gaan en de linie zichtbaar, leefbaar en toegankelijk te maken en te houden.

‘Water Natuurlijk’ is landelijk de grootste partij en in alle 22 waterschappen vertegenwoordigd. In 18 waterschappen zitten ze ook in het Dagelijks Bestuur. De waterschapspartij is niet gebonden aan een bepaalde politieke partij.