Logo BaggerenBinnenkort wordt gestart met het uitbaggeren van de watergangen in Zegveld. Vorig jaar heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geconstateerd dat…

de watergangen niet meer voldoen aan de voorgeschreven kwaliteit. Het uitbaggeren moet de kwaliteit van het water verbeteren en de doorstroming bevorderen.

De werkzaamheden vinden plaats  langs de Hazekade, de Rondweg, de Oude Meije en de Meije tussen 7.00 en 18.00 uur. Getracht wordt het verkeer zo min mogelijk overlast te bezorgen. De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 januari 2017 afgerond zijn.