Logo Hoogheemraadschap RijnlandHet Hoogheemraadschap Rijnland in Bodegraven werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Dit is nodig omdat klimaatverandering…

steeds meer druk op het systeem legt, bijvoorbeeld bij het voorkomen van wateroverlast.

Tijdens een informatiebijeenkomst wil Rijnland informatie van bewoners en grondeigenaren om een goed beeld te vormen van de huidige werking van het watersysteem en schetst Rijnland een beeld van het huidige watersysteem in de polder.