Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Waterinnovatieprijs gewonnen voor het project ‘Boeren aan het roer’. De jury vond dat het project in de…

categorie ‘Voldoende water’ uitstak boven de rest van de inzendingen. Het betreft een praktijkproef waarbij drukdrainage als nieuwe techniek gecombineerd wordt met een goede samenwerking tussen de agrarische sector en waterschappen. Boeren nemen het peilbeheer over en het waterschap treedt terughoudend op waardoor de boeren meer verantwoordelijkheid krijgen.

Hoewel de aanpak zich nog moet bewijzen in de praktijk, kan het volgens de jury zeker een oplossing bieden voor de essentiële dreiging van de zakkende veengebieden. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
48 innovatieprijs