De waterkwaliteit van Woerdense sloten gaat achteruit door massale kroosvorming.

Door de dichte krooslaag kan zonlicht het water niet binnendringen. Dit zorgt voor een sterke afname van het zuurstofgehalte in het water. Hierdoor sterven waterplanten en -dieren. Dit is vooral een probleem in de kleinere wateren van de wijk Molenvliet, Kamerik en bij het Oosteinde van Waarder.

Het probleem is dit jaar erger dan afgelopen jaren. Als het zuurstofgehalte te laag ligt, worden er maatregelen genomen. In grotere wateren wordt vaak de doorstroom verhoogd om de kroosbedekking tegen te gaan.

Uit de kleinere wateren wordt het kroos verwijderd maar het kroos groeit vaak snel terug. Het waterschap adviseert bewoners het kroos uit slootjes te verwijderen, indien dit voor stankoverlast zorgt.

Foto: De Stichtse Rijnlanden

week25-kroos.jpg