De Stichting Oude Hollandse Waterlinie heeft de Waterlinie Award toegekend aan Bernt Feis uit Woerden.

Tijdens zijn betrokkenheid bij de Stichting Groene Hart heeft Feis zich vanaf 2003 ingezet om naast de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook aandacht te krijgen voor de Oude Hollandse Waterlinie. De stichting heeft destijds een aantal bestuurders, onder aanvoering van Pieter Verhoeve, toen burgemeester van Oudewater, bereid gevonden om verantwoordelijkheid te dragen voor een stichting geheel gericht op de Oude Hollandse Waterlinie.

In 2017 is die stichting van start met Bernt Feis als eerste directeur.