Logo wateroverlastBewoners van een woning aan de de Tuinderij in Harmelen vrezen wateroverlast van de nieuw te bouwen wijk Hof van Harmelen. In een brief aan de gemeente schrijven ze dat het…

bouwterrein waar de Hof van Harmelen moet gaan komen, lager ligt dan hun woning en daardoor goed als opvang kan dienen bij extreme regenval. Door de bouw van de nieuwe woonwijk gaat volgens de briefschrijvers de waterbuffer zo goed als volledig verloren. Ze zijn bang dat aanpassing van het rioolsysteem alleen op de Tuinderij niet afdoende zijn, omdat op de hoek van de Schoollaan en Ambachtsheerelaan bij extreme neerslag er ook al plassen ontstaan.

De bewoners verwachten dat het waterschap onderzoek zal doen naar de consequenties van de bouw van de wijk. Ze vragen de gemeente Woerden de resultaten van het onderzoek beschikbaar te stellen.