Om de bodemdaling in het Groene Hart tegen te gaan, zou het waterpeil niet langer moeten worden aangepast aan de agrarische functie.

‘Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik’.

Dat zeggen de adviseurs ruimtelijke kwaliteit van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. De provincies gebruiken het advies om de toekomst van het Groene Hart te bepalen.

In het recent gesloten klimaatakkoord is veel aandacht voor het Groene Hart. De bodem in het gebied daalt door oxidatie van het veen, met de uitstoot van CO2 tot gevolg.

Dat komt onder andere door jarenlang intensief landgebruik bij lage grondwaterstanden. Het Groene Hart herbergt zon 3.500 agrarische bedrijven.