Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met het preventief beregenen van de dijken langs rivieren en vaarten, zoals de Grecht, de Wiericke en de Bijleveld.

Dit gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat of schade verergert. De dijken worden voorlopig twee keer per week beregend, afhankelijk van de weersomstandigheden.

In de zogenoemde klei-op-veendijken in het westelijk deel van het gebied kunnen door uitdroging scheuren en barsten ontstaan. De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening leert dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en er meer scheuren ontstaan.

Op dit moment zijn er geen problemen met de waterkwantiteit. Het waterschap weet voldoende water in sloten en kanalen te krijgen en te houden.

Via de Lek kan voldoende water worden ingelaten.

Foto: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden