Logo Beregenen dijkenHet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gestart met het beregenen van dijken in en rondom Woerden. Het is al lange tijd droog in Nederland en daardoor ontstaat er…

gevaar op het uitdrogen van dijken. Het gaat met name om het nat houden van de dijken langs de Grecht, de Wierickes, de Bijleveld, de Grote Heicop en de Geer. Dit gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade verergert.

In de zogenoemde klei-op-veendijken in het westelijk deel van het gebied kunnen door uitdroging scheuren en barsten ontstaan. De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening, leert dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en er meer scheuren ontstaan. De dijken worden voorlopig 2 keer per week beregend, afhankelijk van de weersomstandigheden.