Logo WaterpeilIn een groot deel van het gebied van De Stichtse Rijnlanden blijft het water in de sloten voorlopig op het hoge zomerpeil, om op die manier de grondwaterhoeveelheid zoveel mogelijk…

aan te vullen. Dat heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden deze week besloten.

Uit metingen van half november blijkt dat de actuele grondwaterstand vijf tot veertig centimeter lager ligt dan het langjarig gemiddelde. Normaal gesproken gaan in de herfst de sloten naar winterpeil, maar door de extreem droge zomer is dat nu niet gewenst.

Alleen in het gebied ten westen en noorden van Woerden gaan de sloten wel naar winterpeil. In dit veenweidegebied liggen de grondwaterstanden zo’n vijf tot tien centimeter onder het langjarig gemiddelde. Daar speelt het probleem van de lage grondwaterstand dan ook minder.