De Stichtse Rijnlanden heeft Blue Monday aangegrepen om The Wet Five te introduceren. The Wet Five zijn vijf dier- en plantensoorten die symbool staan voor de plannen die het waterschap heeft om de biodiversiteit te vergroten. Het gaat om de blauwborst, de otter, de groene glazenmaker, de margriet en de weidehommel.

“De blauwborst is onze icoon-soort voor gezonde oevers,” zegt Els Otterman, hoogheemraad van biodiversiteit en duurzaamheid. Het gaat het waterschap niet alleen om de blauwborst maar om de hele levensgemeenschap die bij deze vogel en de andere soorten van The Wet Five hoort.

“Met zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties, honderden gemaalterreinen, overhoekjes, dijken, oevers en wateren kan het waterschap het verschil maken,” aldus Otterman.