Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor 2020 één miljoen euro extra gepland voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. De extra investering is ook bedoeld voor het remmen van de bodemdaling en het verzamelen van gegevens over de waterkwaliteit.

Doordat het klimaat verandert met langdurige periodes van droogte, afgewisseld door korte heftige periodes met veel neerslag, moet het waterschap hierop snel anticiperen. Dit in overleg met gemeenten, provincies, woningbouw-coöperaties en organisaties die grote terreinen beheren.

Zo is er komend jaar 650.000 euro beschikbaar voor initiatieven van gemeenten die bijdragen aan schoner water of minder wateroverlast. Een dalende veenbodem zorgt voor veel CO2-uitstoot en daarom stimuleert het waterschap agrarische ondernemers bij initiatieven om de bodemdaling te remmen. Hiervoor wordt 200.000 euro extra beschikbaar gesteld.