Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHet waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft haar regelgeving aangepast omdat de bestaande regels niet meer in de veranderende wereld passen.

De nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding. Zoals beschoeiingen aanleggen of duikers plaatsen.

Het waterschap wil dat de regels eenvoudig zijn, kostenbesparend en vooral meer ruimte bieden. Ieder waterschap legt regels om het waterbeheer in goede banen te leiden vast in de Keur. De ontwerp-Keur, de uitvoeringsregels en beleidsregels (incl. keurkaarten) zijn te zien op de website van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.