Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden komt met twee nieuwe subsidieregelingen: de regeling Blauwe Burger Initiatieven en de regeling Regionaal Partnerschap voor Water…

en Bodem. De inspraaktermijn voor het ontwerp van deze regelingen is gestart en loopt tot en met 7 januari 2018.

De regeling ‘Blauwe burger initiatieven’ houdt in dat het waterschap subsidie wil geven voor lokale initiatieven die bijdragen tot meer waterbewustzijn. Belangrijk hierbij is dat er sprake moet zijn van een collectief, maatschappelijk element.

De regeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ houdt in, dat het waterschap subsidie wil geven aan bovenwettelijke maatregelen van agrariërs, die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem en/of het tempo van de veenbodemdaling afremmen.