Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de subsidieregeling voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, per 1 mei aanstaande opnieuw weer open.

De regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden, om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 110.000 euro beschikbaar.

De provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met nog eens een extra bedrag van 100.000 euro.