Waterschap Stichtse Rijnlanden werkt aan het kunnen aanvoeren van meer zoet water naar het westen.

In periode van extreme droogte is er in West-Nederland onvoldoende zoet water beschikbaar. Het zoute zeewater kan dan diep het land binnendringen. Dat levert problemen op voor agrariërs en kwekers.

Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek wordt via kleine riviertjes en kanalen zoet water aangevoerd naar Gouda en Bodegraven.

Stichtse Rijnlanden noemt die aanpak een klimaatbestendige wateraanvoer. Om meer zoet water te kunnen aanvoeren worden in de Lopikerwaard sloten verbreed en wordt de gekanaliseerde Hollandsche IJssel uitgebaggerd.

Foto’s: De Stichtse Rijnlanden