Logo SchapenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vraagt agrariërs het vee tijdelijk van de dijken te halen om schade aan de dijken te voorkomen. Door de droogte wordt het wortelstelsel van…

de grasmat aangetast bij begrazing. Hierdoor kan het gras op de dijk moeilijk herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater.

Door de lange periode zonder regen wil het waterschap verdere beschadiging voorkomen. Het verzoek geldt voornamelijk voor de droogtegevoelige dijken die ook beregend en geïnspecteerd worden.