Logo WaterpeilDe drie waterschappen in de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe, en Amstel, Gooi en Vecht – beraden zich over het watertekort.

Nederland kampt met watertekort maar drinkwater is er volgens de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling nog voldoende. Welke maatregelen er tegen het watertekort moet worden genomen, wordt overgelaten aan regionale instanties. Volgens de landelijke commissie is de vraag naar water groter dan door de rivieren en door regen wordt aangevoerd. Ook verdampt veel water door het warme weer. De droogte veroorzaakt hinder en schade voor natuur, scheepvaart, industrie en boerenbedrijven.