Logo Water1In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen gaan waterschappen en boeren samenwerken om de waterkwaliteit te verbeteren. Vorige week is het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ gestart.

Dat gebeurde door het nemen van bodemmonsters en meten van de waterkwaliteit door waterschapsbestuurders van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en de Stichtse Rijnlanden. De waterschappen werken in het project samen met vijf melkveehouders in Wilnis.

Voor een periode van vier jaar wordt onderzocht hoe de kwaliteit van water in een polder verbeterd kan worden. De veeboeren gaan in de praktijk op verschillende stukken grond andere hoeveelheden mest gebruiken. Aan de hand van metingen kan dan worden gezien wat dat betekent voor de kwaliteit van de bodem en het water.

Het project wordt gecoördineerd door het Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld.