Logo VederkruidNa een bijeenkomst over exoten mag geconcludeerd worden dat de waterschappen van de provincie Utrecht pleiten voor het verwijderen van exoten bij de bron. Er zijn maar liefst 1197…

verschillende exoten in Nederland, maar gelukkig niet allemaal invasief van aard. De Europese Unie heeft een lijst gepubliceerd met exoten die de lidstaten moeten bestrijden. Knelpunt bij de actieve bestrijding van exoten is dat er verschillende terreinbeheerders zijn.

De provincie Utrecht is in samenwerking met een kernteam exotenbestrijding aan het kijken hoe dit uitgevoerd kan worden. Samen houden zij op 6 november een middag hierover. Inmiddels zijn daarvoor door de provincie diverse stakeholders uitgenodigd.