Logo Water3Maandag bracht de bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een fles rioolwater naar zijn collega van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De twee waterschappen…

beginnen een samenwerking om de waterkwaliteit van de Vecht te verbeteren.

Er komt een nieuwe 6 kilometer lange persleiding. Hierdoor kan de rioolwaterzuivering in Maarssen sluiten. De installatie in Leidsche Rijn neemt de taken over. Het gezuiverde water komt dan niet meer uit op de Vecht, maar op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit komt de kwetsbare waternatuur in de Vecht ten goede. Hoe de nieuwe persleiding komt te lopen staat op de websites van beide waterschappen.