Logo Platform Slappe BodemZes waterschappen hebben zich aangesloten bij het Platform Slappe Bodem. Onder de waterschappen is ook Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het platform probeert…

betere uitkeringen uit het gemeentefonds beschikbaar te krijgen voor gemeentes die te maken hebben met een slappe bodem. Onderhoud van wegen en riolering kosten in die gemeentes veel meer dan in plaatsen waar de bodem niet zakt.

Het platform ziet in de deelname van de waterschappen een versterking van haar netwerk. Er zou vooral bij waterschappen veel kennis over verzakkende veenbodem bestaan.