Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenDe waterschapsbelasting die het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, stijgt in 2018 voor gezinnen gemiddeld met 3,7 procent. Dit betekent dat een gezin met…

kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 15 euro meer gaat betalen dan in 2017.

Volgens het waterschap wordt deze stijging veroorzaakt door inflatie, maar ook door stijgende kosten voor klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied. Daarnaast spaart het waterschap voor de vernieuwing van de zuiveringsinstallatie in Utrecht.

De tarieven zijn op 13 december 2017 vastgesteld door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.