Logo Water lozenInwoners in de buurt van het wijkpark Molenvliet in Woerden hebben ontdekt dat een overstort van de riolering vlakbij het park in het oppervlaktewater terecht komt bij hevige regenval.

Hierdoor komt de nodige vuiligheid in het water waar vaak wordt gezwommen door de jeugd.

De bewoners hebben aan Inwonersbelangen verteld dat de gemeente en het waterschap hier al jarenlang van op de hoogte zijn. Hierop heeft Inwonersbelangen vragen gesteld aan het college van B&W. De oppositiepartij wil weten wat hiervan bekend is bij het gemeentebestuur en welk beleid wordt gevoerd om deze vervuiling tegen te gaan of te beperken. Ook is men benieuwd hoe de stand van zaken in heel Woerden is wat betreft wateroverlast.