Nu de renovatie van de Oostdam in Woerden zijn voltooiing nadert, heeft de fractie van Woerden & Democratie (W&D) een aantal vragen gesteld aan het college over de kosten van de werkzaamheden. W&D wil voor eind februari, als de werkzaamheden zijn afgerond, een volledig mogelijk overzicht ontvangen van de totale kosten. Ook zijn onder meer vragen gesteld over hoe de kosten worden verdeeld over welke programmaonderdelen uit de gemeentelijke begroting en welke bedragen aan welk boekjaar zijn toegerekend. Mochten de totale kosten hoger uitpakken dan tevoren is geraamd, dan wil de partij weten welk effect dit dan heeft op andere werkzaamheden in de gemeente. Ook is W&D benieuwd naar de financiƫle effecten van het afwijzen van de aangevraagde subsidie van 200 duizend euro voor dit project. De fractie wil graag horen hoe deze tegenvaller wordt verwerkt in de begroting en jaarrekening.