Gemeente Woerden krijgt een nieuwe website.Vanaf 3 oktober komt de site er dus heel anders uit te zien. Volgens het college van B&W was de nieuwe website om een aantal redenen hard nodig. De techniek is verouderd, waardoor de site steeds minder veilig was en gewenste functionaliteiten beperkte. Bovendien voldeed de website niet volledig aan de toegankelijkheidseisen die door de overheid zijn gesteld. Verder waren de webteksten soms niet begrijpelijk voor de bezoekers van de site en voldeden ze niet aan het gestelde taalniveau van eenvoudig Nederlands. Daarnaast was één van de grote doelen om het totale online landschap van de gemeente Woerden te verminderen naar één ingang, om hiermee kosten te besparen. Losse thema websites worden nu zoveel mogelijk ondergebracht bij de site van woerden.nl Dit om zo kosten te kunnen drukken van contracten, onderhoud en beheer op allerlei plekken in de organisatie.