Op de nieuwe website KlimaatKlaar.nl vindt men allerlei maatregelen om je huis en omgeving ‘klimaatveranderingsproof’ te maken.

De website geeft per maatregel algemene informatie, belangrijke aandachtspunten en inzicht in kosten, onderhoud, moeilijkheidsgraad en het effect. Elke maatregel maakt een verschil, ook kleine maatregelen dragen al bij. Via de inspiratiepagina kan iedereen ervaringen en genomen maatregelen delen en daarmee anderen inspireren.

Klimaatlaar is een initiatief van samenwerkende gemeenten regio Utrecht Zuidwest, de provincie Utrecht het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht.