Raadslid Wilma de Mooij van WeDo/Lijst Henk Krol wil dat Woerden het houden van een raadgevend referendum mogelijk maakt. Ze heeft daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend.

Ze zegt dat een referendum een belangrijk instrument is waarmee inwoners kunnen meedenken, meedoen en hun mening kunnen geven aan de gemeenteraad. Mogelijkheden die er nu op dat punt zijn, zoals de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen of gebruik te maken van spreekrecht tijdens een raadsvergadering, voldoen volgens haar niet altijd.

Volgens De Mooij is de democratie toe aan vernieuwing. Een raadgevend referendum zou daar volgens haar bij kunnen helpen. De Mooij verwacht dat een meerderheid van de gemeenteraad voor invoer van een raadgevend referendum is.

Foto: PR