Wilma de Mooij van de eenmansfractie WeDo politiek heeft aan het college van B&W in Woerden vragen gesteld over de kinderarmoede in de gemeente.

Aanleiding is een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het instituut heeft in kaart gebracht dat er in Nederland tussen 2015 en 2020 zo’n 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst in relatie tot schuldenproblematiek. WeDo politiek wil van het college onder meer weten of ook in Woerden sprake is van dergelijke kinderarmoede en of de schudenprolemmen redenen zijn om ouders en kinderen te scheiden. Ook vraagt de partij aan te geven welk beleid de gemeente voert om dergelijke uithuisplaatsingen te voorkomen, om ouders goed te kunnen ondersteunen en om er voor te zorgen dat alle kinderen in Woerden een eerlijke start kunnen krijgen in hun leven.