Wilma de Mooij, van WeDo Woerden heeft een meldpunt geopend voor houtkachels.

Volgens De Mooij is het onzinnig om bossen aan te planten en biomassa te produceren puur voor het gebruik in houtkachels. Zij vindt verder dat er beter is om zorg te dragen voor een diversiteit aan bloeiende bomen, planten en struiken.  De Mooij zegt dat de energiecrisis ook nu weer duidelijk maakt dat de mensen met de hoogste inkomens per saldo de minste tol betalen. Eerder had De Mooij het onderwerp ‘houtstook’ geagendeerd voor de raadsvergadering wat resulteerde in een inspraakavond.

Zij heeft nu een voorstel gemaakt voor een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening waarin zij pleit voor een stookvenster dat het gebruik van houtkachels binnen de bebouwde kom uitsluitend toestaat tussen 18.00-24.00 uur.