Raadslid van WeDo, Wilma de Mooij maakt zich ernstige zorgen over de capaciteiten van de gemeente Woerden. Er is volgens haar een gebrek aan kennis. Dat schrijft de Mooij in een mail aan burgemeester Victor Molkenboer naar aanleiding van zijn uitspraken over het niet zo maar kunnen aanpassen van de Algemeen Plaatselijke verordening, APV, om overlast van houtstook aan te pakken. Ze verwijt Molkenboer niet te weten over welke bevoegdheden hij beschikt.

De Mooij pleit voor de aanpak van overlast door houtstook door daar tijden voor aan te wijzen. Ze kondigt aan met een voorstel te komen die zaken naar een oplossing brengen door de APV aan te passen. De Mooij verwacht dat de gemeenteraad daar mee akkoord gaat ‘zeker als de wethouder en de burgemeester zich anders zouden opstellen’.