Logo Water Deze week staat in het teken van schoon water en het gebruik van schoon water. Utrecht is met het Rijk, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven…

verantwoordelijk voor het waterbeheer. Samen met deze partners zorg zij onder meer voor de waterveiligheid, het voorkómen van wateroverlast en watertekort, schoon grond- en oppervlaktewater en voor voldoende en kwalitatief goed drinkwater.

Op zaterdag 20 mei stelt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden rioolwaterzuiveringsinstallatie Driebergen open voor bezoekers.

Foto: Stichtse Rijnlanden
excursierwzi