Logo UWV 2Vorig jaar is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio’s Amersfoort en Midden-Utrecht, net als landelijke het geval is. Montfoort laat in Midden-Utrecht de sterkste daling zien.

Het aantal lopende WW-uitkeringen is daarentegen gestegen in Midden-Nederland.

De WW-percentages voor de Utrechtse regio’s zijn gunstiger dan het landelijke percentage, omdat deze regio’s volgens het UWV door o.a. de centrale ligging en een gunstige gevarieerde samenstelling van de werkgelegenheid, een grotere groei van het aantal banen laten zien.

Dat de Utrechtse beroepsbevolking relatief hoog is opgeleid speelt ook een rol zegt het UWV.