Logo Compost1Op de landelijke compostdag kan weer een gratis zak compost worden opgehaald in Woerden. Hiermee wil de gemeente Woerdenaren bedanken die hun groente-, fruit- en…

tuinafval hebben aangeboden. Het gescheiden aanbieden van GFT draagt bij aan een beter milieu Het groenafval dat wordt opgehaald door de gemeente wordt verwerkt tot compost of biogas.

Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die plantengroei op een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Daarbij houdt het ook CO2 vast in de bodem. Op zaterdag 17 maart kan per inwoner 1 zak gratis worden opgehaald bij de Milieustraat in Woerden.