In opdracht van de provincie Utrecht gaat vanaf 1 juli 2021 weer gehandhaafd worden op illegale reclames in het buitengebied. Vanwege corona is in het voorjaar van 2021 en 2020 met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) afgesproken dat zij enige tijd coulance zouden betrachten. Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld, is het moment weer gekomen om het toezicht en de handhaving weer op te starten, meldt de provincie. Men gaat ervan uit dat ondernemers inmiddels andere digitale vormen hebben gevonden om klanten te vinden en te binden.  Landschapsregelgeving biedt daarnaast nog steeds enige ruimte aan lokale ondernemers om hun producten onder de aandacht te brengen.