Er blijkt in Harmelen weerstand te bestaan tegen de komst van windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

De gemeente Utrecht maakt plannen voor een energielandschap in deze polders. Ook bewonersgroepen uit Nieuwegein en IJsselstein zijn tegen de komst van de windmolens. Mensen maken zich zorgen over de hinder die de turbines kunnen veroorzaken.

De regio rond Utrecht moet in de toekomst zelfvoorzienend worden voor energie. De gemeente Utrecht neemt nu het voortouw en zal in het gebied maximaal elf windturbines mogelijk maken. Het college van B&W van Woerden ziet toe dat de gemeente Utrecht het proces daarvoor zorgvuldig doorloopt.

Bij het plaatsen van windturbines houdt Utrecht rekening met alle woningen. De minimale afstand tussen een windmolen en een woning zal 800 meter bedragen, waardoor de hinder beperkt wordt.

Woerden zal zelf het komende jaar gaan nadenken over energie-opwekking op het eigen grondgebied.

Foto: Gemeente Woerden