Logo AsfalterenDe weg en de kade langs de Meije gaat worden verbeterd. De gemeente Woerden en het waterschap Stichtse Rijnlanden hebben daar afspraken over gemaakt. De kade langs de…

Meije is op verschillende plaatsen te laag en voldoet niet aan de veiligheidsnormen. De weg waarop zowel fietsers als auto’s rijden, moet op gebied van verkeersveiligheid worden aangepast.

Voor dat met werkzaamheden wordt gestart wordt eerst bekeken wat er precies moet gebeuren. Daarbij speelt Buurtcomité Stichtse Meije hierin een belangrijke rol. Het Bodegraafse deel van de Meije is in het verleden al aangepast en voldoet wel aan de eisen.