De wegwerkzaamheden in Bodegraven-Reeuwijk vorderen gestaag. Aansluitend op de werkzaamheden aan de bruggen en het glasvezelnetwerk wordt de rijbaan van de Oud Reeuwijkseweg aangepakt. Dit betekent een wegafsluiting die duurt t/m 28 juni.

De bestaande omleiding via de Nieuwdorperweg blijft dan van kracht. Bestemmingsverkeer is overdag beperkt mogelijk. Er wordt gewerkt vanaf de Kerkweg in de richting van de rondweg. De weg wordt opgehoogd en krijgt een nieuwe fundering.

Tot slot worden in de eerste week van juli de bermen netjes gemaakt. In de nacht van 19 op 20 juni vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats aan de rotonde op de N458/Burgemeester Crolesplein.

De hulpdiensten hebben in geval van calamiteiten doorgang. Voor het openbaar vervoer is tijdens het asfalteren geen doorgang mogelijk.