Logo Asfalteren 2 Op 14 juli aanstaande start aannemer KWS met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden op en om de M.A. Reinaldaweg (N204) in opdracht van de provincie…

Utrecht. Van 14 juli tot en met 30 augustus is er op de weg geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Montfoort en de aansluiting op de A12. Doel van de reconstructie is het verbeteren van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De werkzaamheden betreffen groot asfaltonderhoud. Daarnaast komt er een rotonde bij de Van der Valk Boumanstraat en wordt het fietspad verbreed.

De fietsoversteek komt aan de zuidzijde van de nieuwe rotonde te liggen. Het fietspad loopt dan langs het water en sluit weer aan op de Noord Linschoterdijk bij de brug over de Lange Linschoten. De parkeerplaats aan de Noord IJsseldijk wordt aangepast en vernieuwd naar een zogeheten TOP-locatie (Toeristische Overstap Plaats).

Foto: Provincie Utrechtrotonde