Logo Weidevogels De stand van weidevogels in de regio Woerden lijkt stabiel. Dat zegt José van Miltenburg tegen RPL. Van Miltenburg is lid van een groep van zo’n 30 vrijwilligers…

die zich in Woerden bezig houden met het beschermen van weidevogels. Ze ziet wel bedreiging voor de vogels door oprukkende bebouwing en veranderende landbouwmethodes.

Elders in ons land gaat het minder goed met weidevogels zoals als de grutto, de kievit en de scholekster. De Vogelbescherming Nederland dient daarom bij de Europese Commissie een klacht in tegen de Nederlandse overheid. Daarmee wil de organisatie afdwingen dat staatssecretaris Van Dam extra geld uittrekt voor weidevogelbeheer.

Vorig jaar riep een Kamermeerderheid het kabinet op om een reddingsplan te maken. De staatssecretaris kwam daarop met een plan waarbij samenwerkingsverbanden van boeren het weidevogelbeheer onder regie van de provincie, moeten uitvoeren. Volgens Van Dam blijkt uit een eerste evaluatie dat er sprake is van een kwaliteitsslag. Daarom is hij niet van plan extra geld vrij te maken.

Foto’s: RPL