Logo BegraafplaatsUitvaartverzekeraar Monuta bracht in kaart hoeveel Nederlanders aandacht besteden aan de kosten van hun eigen uitvaart; het onderzoek was landelijk, maar levert ook cijfers per regio.

Er blijkt een groot verschil te zijn tussen Groningen en Zeeland als het gaat om uitvaartverzekeringen: in Groningen is zo’n 80% verzekerd, in Zeeland slechts ongeveer 60%. 26% van de Nederlanders heeft geen uitvaartverzekering, al zegt zo’n 70% de nabestaanden niet te willen belasten met de kosten.

Het blijkt dat Utrechters zich niet meer of minder bekommeren om de kosten van een uitvaart: net als elders in het land controleert zo’n 60% zelden of nooit waarvoor men verzekerd is.

Ongeveer de helft van de mensen heeft ook geen flauw idee van de werkelijke kosten van een uitvaart.