Logo Computer toetsenbordInwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk blijken maar weinig belangstelling te hebben voor de lokale democratie. Een door de gemeente georganiseerde online enquĂȘte over…

het functioneren van de gemeenteraad, het college en de ambtenaren werd door slechts 150 personen ingevuld. Een discussieavond over het onderwerp, is door een handjevol betrokken inwoners bezocht.

De uitslag van het onderzoek en de stellingen leverden weinig discussie op. Uit het onderzoek werd wel duidelijk dat de inwoners het functioneren van college en gemeenteraad heel anders beleven dan het college en de gemeenteraadsleden zelf.