Een sluitende begroting 2020 die meerdere jaren vooruit kijkt, en waarin de algemene reserve niet gebruikt wordt voor structurele uitgaven.

Dat geeft het college van burgemeester en wethouders in Woerden weinig ruimte voor nieuwe ambities. Er mag dan ook niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt, meldt het gemeentebestuur in een vrijdag gepubliceerd persbericht.

In de komende voorjaarsrapportage gaat het over de financiële gezondheid van de gemeente, de bijstelling van de lopende begroting en er wordt een vooruitblik gegeven in de begroting voor 2020. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

In het najaar legt het college de gemeenteraad een definitief voorstel voor. Uit onderzoek naar de financiële gezondheid van Woerden door Deloitte, blijkt dat de financiën van Woerden gezond, voldoende weerbaar en evenwichtig zijn.

Wel is financieel bewustzijn essentieel en zal nadrukkelijker op financiën gestuurd moeten worden, is de conclusie van het onderzoek.