Logo Welzijn Woerden Welzijn Woerden heeft haar langlopende huurcontracten met de gemeente Woerden opgezegd. Dat komt door de financiƫle problemen waarmee de organisatie kampt.

In het radioprogramma RPL Actueel zegt wethouder Yolan Koster dat het opzeggen van de contracten geen gevolgen heeft voor de welzijnsactiviteiten die in de wijken en dorpen plaatsvinden. Woerden gaat in overleg met lokale ondernemers om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor gebruik van accommodaties. Koster is met Welzijn Woerden in gesprek over een andere aanpak van welzijnsactiviteiten.

Woerden streeft er naar zaken in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken waardoor kostbare hulp uiteindelijk niet nodig is. De wethouder benadrukt dat het stopzetten van de huurcontracten geen enkele invloed op de werkgelegenheid heeft.

Voor de zomer moet duidelijk zijn op welke wijze de gemeente Woerden en Welzijn Woerden verder gaan.