Logo WegwerkzaamhedenDe verruiming van de kruising Hollandbaan-Waardsebaan in Woerden laat langer op zich wachten dan gepland. Dit heeft te maken met de aanbesteding die nog niet is afgerond.

Na de voorlopige gunning aan een aannemer, heeft een van de overige inschrijvers bezwaar aangetekend. Hiervoor loopt nu een procedure. De gemeente hoopt eind februari meer duidelijkheid te hebben en verder te kunnen met de voorbereidingen. Momenteel is nog niet bekend hoe lang deze vertraging gaat duren. De werkzaamheden aan de beschoeiing aan de noordkant van de Waardsebaan zijn wel van start gegaan, deze vallen buiten de aanbesteding.