Logo Raadszaal WoerdenWerkgelegenheid in de vorm van 25 arbeidsplaatsen speelt een rol bij het besluit van het college van B&W van Woerden voor medewerking aan gebruik van een strook grond voor…

dustriële opslag. Dat blijkt uit beantwoording van vragen door het college van Progressief Woerden.

De strook grond ligt tussen de Kromwijkerdijk en de Hollandbaan en is maximaal voor 10 jaar in gebruik als opslagplaats. Het college zegt aan het verzoek van het bedrijf dat de grond wil gaan gebruiken te hebben meewerkt vanuit de houding ‘Woerden zegt ja, tenzij’.

Op de vraag van Progressief Woerden of er voor de strook grond niet beter een definitieve groenbestemming kan gelden omdat dat ook beter past bij de ambities van Woerden op gebied van recreatie antwoordt het college dat er spanning is tussen groenbestemming en economisch belang. Het gaat volgens het college om tijdelijk gebruik onder voorwaarden van onder meer een groene afscherming. De huidige en toekomstige bestemming en gebruik als groenstrook en geluidswal, veranderen niet zegt het college.