Logo Verkeerslicht groenDe werkgroep Verkeersvisie in Woerden wil samen verder aan de slag om te komen tot een breed gedragen verkeersvisie. Dit is de positieve uitkomst van een evaluatie met de werkgroep.

Naast een uitgebreide terugblik hebben de deelnemers ook besproken hoe nu verder. Wat is er nodig voor een goed vervolgproces en een betere visie? Hierin zijn belangrijke stappen gezet.

Een van de afspraken is dat een onafhankelijke procesmanager de werkgroep begeleidt. De eerste actie is nu dat de gemeente deze procesmanager aanstelt en dat deze zich inleest, waarna er opnieuw een bijeenkomst met de werkgroep wordt gepland. De in de voorgaande fase geleverde input van de deelnemers vormen de basis om mee verder te werken en een verbeteringsslag te maken.