De gemeenteraad van Woerden heeft begin vorig jaar de parkeervisie vastgesteld. De raad wilde toen dat er wordt samengewerkt met een klankbordgroep, met daarin inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Vervolgens is een werkgroep Centrum opgericht voor de binnenstad en een klankbordgroep Schilwijken. Het advies en de uitgangspunten van deze werkgroepen zijn gebruikt voor de invulling van het nieuwe parkeerbeleid dat is gepresenteerd.

Wethouder Arjan Noorthoek zegt blij te zijn met hoe de inspraak is geregeld. Volgens hem is het parkeerbeleid na goede participatie tot stand gekomen, met als doel de binnenstad aantrekkelijk te houden voor ondernemers, consumenten en bewoners. “Die participatie houden we ook vast in de uitvoeringsfase. Dat is een goede zaak”, aldus Noorthoek.