Logo RotondeOp 12 maart starten bij Waarder voorbereidende werkzaamheden aan de zuidelijke rotonde. Hoewel de rotonde in gebruik is heeft aannemer Roelofs door problemen met het grondwater…

de rotonde niet af kunnen bouwen. De rotonde heeft een zwakke ondergrond. De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van kabels en leidingen door Stedin en Gasunie.

Voor het afbouwen van de zuidelijke rotonde, inclusief de toeleidende wegen, moet deze gedurende twee weekenden volledig worden afgesloten. Het gaat om de weekenden van 13 april en 4 mei. De voorbereidende werkzaamheden zullen 2 weken in beslag nemen.